به استناد ابلاغیه شماره 3/18/154057 دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هرگونه خدمات انجام، تدوین، و خرید و فروش پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی در اینترنت و توسط کسب و کارهای اینترنتی ممنوع است.
 

پروژه دات کام هم مطیع قانون است.

ایمیل پشتیبانی و پاسخگویی : prg_mail@yahoo.com

      لطفا راجع به خرید و سفارش پروژه ایمیل نزنید.