سازماندهی و مدیریت


این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد. پس از خرید محصول بلافاصله لینک دانلود برای شما نمایش داده شده و به نشانی ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

قیمت : 100,000 ریال


فرمت پروژه : Word
تعداد صفحات : 57
سایز فونت : 15
خرید پروژه

مقدمه
تعریف مدیریت
نظریه نقشهای مدیریتی
مدیران میانی
خلاقیت مدیران
مدیریت موفق و مؤثر
چگونه می توان مدیرموفق ومؤثری بود ؟
برنامه ریزی
تعریف برنامه ریزی
فلسف? و ضرورت برنامه ریزی
سازماندهی
تعریف سازماندهی
انواع مختلف سازماندهی
تعریف سازمان رسمی
تعریف سازمان غیر رسمی
وظایف مدیریت‏
وظایف مدیریت چیست؟
روند تكامل مدیریت
ظهور مدیریت
اولین مفاهیم مدیریت و تاثیرات آنان
رویكردهای كلاسیك
الف. مدیریت سیستماتیك
ب. مدیریت علمی
ج. مدیریت اجرایی (اداری)
چهارده اصل مدیریتی فایول بدین شرح‌اند
1. تقسیم كار
2. تفویض اختیار
3. انتظام
4. وحدت فرماندهی
5. وحدت سمت‌وسو
6. هضم نفع شخصی در نفع جمعی
7. پاداش‌
8. تمركزگرایی
9. سلسله‌مراتب
10. نظم
11. برابری
12. امنیت شغلی
13. ابتكار عمل
14. روح كار گروهی
د. روابط انسانی
و. دیوان‌سالاری
رویكردهای نوین
الف. مدیریت كمـّی
ب. رفتار سازمانی
ج. نظریه سیستم‌ها
د. نگرش احتمالی
خصایص موقعیتی (موقتی) را احتمالات می‌نامیم. احتمالات از این قرارند
مدیریت كنترل كیفیت جامع (TQM ) Total Quality Management
الزامات مدیریت كیفیت جامع
تعریف گروههای كنترل كیفیت
وظایف گروههای كنترل كیفیت
شورای كیفیت
مهمترین فعالیتهایی كه هسته یا شورای كیفیت باید به آن بپردازد عبارتنداز
گروههای كنترل كیفیت
آشنایی با مفاهیم مدیریت كیفیت
كیفیت
خط مشی كیفیت ( QUALITY )
برنامه ریزی كیفیت ( QUALITYPLANNING )
كنترل كیفیت ( QUALITY CONTORL )
اطمینان كیفیت ( QRANCE UALITYASSU )
بهبود كیفیت ( QUALITYIMPROVEMENT )
نظام كیفیت ( QUALITYSYSTEM )
تاریخچه مدیریت كیفیت
ویلیام ادوارد دمینگ (1993-1900 )
اصل چهارده گانة دمینگ
جوزف جوران (یوران )
فیلیپ كرازبی
امر كیفیت.
نظریه اسلام در مدیریت‏ منابع انسانى‏
نظریه رشد و مدیریت رحمانى
نظریه رشد در مدیریت اسلامى‏
انواع رشد
مدیریت مبتنى بر رشد از دیدگاه قرآن
مدیریت رحمانى یا رحیمانه‏
مبانى مدیریت رحمانى
اصل تطهیر
اصل سلامت
ارتباط مدیریت رحمانى و نظریه رشد
- مدیریت رحمانى رسول خدا(ص)
پارادایم های مدیریت برتر در هزاره سوم
شاخص های مدیریت سنتی
فقدان بینش
تكیه بر رهبری فنی
اقدامات مشتق از پروژه
پارادایم نوین مدیریت
بینش مشترك
عمل دموكراتیك
جامعیت
مطالعــه تطبیقی مدلهال برنامه ریزی استراتژیك
تعریف برنامه ریزی استراتژیك
استراتژیك
فرای و استونر
لرنر
پفر
مك كون
سازمانهای بزرگ و كوچك
مقایسه تطبیقی
مدل های برنامه ریزی استراتژیك سازمانهای كوچك
منابع


پروژه‌های مرتبط :
بازگشت به ابتدای صفحه