بررسی سیستم های حقوق و دستمزد


این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد. پس از خرید محصول بلافاصله لینک دانلود برای شما نمایش داده شده و به نشانی ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

قیمت : 100,000 ریال


فرمت پروژه : Word
تعداد صفحات : 40
سایز فونت : 14
خرید پروژه

پیشگفتار
اهمیت سیستم
حقوق و مزایای کارکنان
خلاصه مشخصات سیستم حقوق و دستمزد
قابلیت های سیستم
تعریف نحوه دسترسی و جستجوی فرد یا گروهی از افراد در تمامی بخش های اطلاعاتی سیستم مانند
آیتم حقوقی
جدول حقوقی
گزارشات
وامها
دیسکتها
ویژگی‌های سیستم حقوق و دستمزد مناسب
سیستم‌های جامع مالی و اداری
ویژگیهای سیستم مالی
سیستم دریافت و پرداخت
سیستم حقوق و دستمزد
سیستم تنخواه گردان
سیستم اموال
سیستم کارانه
سیستم پرسنلی
سیستم حضور و غیاب
سیستم کارایی
سیستم خدمات رفاهی
قرارداد کار
قراردادهای كارمزدی
نحوه محاسبه حقوق و مزایا قراردادهای كارمزدی
قراردادهای مزدساعتی
محاسبه حقوق ومزایا قراردادهای مزدساعتی
قراردادهای كارمزد ساعتی
نحوه محاسبه حقوق ومزایا قراردادهای كارمزد ساعتی
هدف های سیستم
حقوق و مزایای کارکنان
مزایای فوق ممکن است بصورت نقدی یا غیر نقدی به کارکنان تعلق گیرد.
حقوق و دستمزد در صنعت بیمه
سازمان (Organization)
فرمها (Forms)
روش (Procedures )
وسایل وتجهیزات (Equlpment )
استقرار واجرا( lmplementation).
اقتصادی بودن(Cost effectiveness)
عملی بودن (Practicability)
سادگی (Simplicity)
صحت (Accuracy)
انعطاف پذیری(Flexibility)
طراحی نظام حقوق و دستمزد كاركنان
مراحل مختلف طراحی سیستم حقوق و دستمزد
مراحل مختلف طراحی سیستم حقوق و دستمزد عبارتند از
الف) روش امتیازی
ب) روش مقایسه عوامل
روش مقایسه عوامل شامل پنج مرحله است
ج) روش طبقه بندی مشاغل
د) روش رتبه بندی مشاغل
پرداخت به مشاغل حرفه ای
تعاریف اولیه سیستم حقوق و دستمزد نرم افزار شامل دو بخش اصلی می گردد
1.اطلاعات فردی پرسنل
تعریف ستون های محاسبه حقوق و دستمزد
محاسبه حقوق و دستمزد
منابع و ماخذ


پروژه‌های مرتبط :
بازگشت به ابتدای صفحه