كارخانه ریسندگی و بافندگی ایران پوپلین


این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد. پس از خرید محصول بلافاصله لینک دانلود برای شما نمایش داده شده و به نشانی ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

قیمت : 130,000 ریال


فرمت پروژه : Word
تعداد صفحات : 144
سایز فونت : 16
خرید پروژه

تاریخچه شركت ایران پوپلین
كنترل پارچه های خام
مشخصات پارچه های تولید شده دركارخانه
مقدمات تكمیل
پرزسوزی
سفیدگری بزرگ
سفیدگری كوچك
شستشو
اهارگیری
پخت
سفیدگری
سفیدبرفی
مرسریزاسیون
ماشین مرسریزه
كریشه یا اثر موضعی ( شیر شکری) در سطح پارچه
چاپ
شابلون سازی
ماشینهای چا
ماشین چاپ روتاری اشتورك
ماشین چاپ روتاری زیمر
ماشین فیكسه
رنگسازی

ماشینهای رنگرزی موجود درسالن
ماشین رنگرزی ترموزول
پد- استیم
دستگاه شستشوی نهایی
تكمیل نهایی
كندانس
كالندر
ماشین خارزنی
ماشین سانفوریزه
استنتر
نرم كن
پركن
ازمایشگاه چاپ
چاپ پیگمنت
چاپ راكتیو
چاپ دیسپرس- راكتیو
چاپ برداشت
ازمایشگاه رنگرز
رنگرزی راكتیو
رنگرزی دیسپرس – راكتیو
رنگرزی دیسپرس- خمی
رنگرزی دیسپرس-گوگردی
اسكلت گیری
فهرست مطال
رنگرزی پیگمنت
رنگ همانندی (رنگ پیگمنت)
ازمایشگاه تكمی
نرم كن كاتیونی
نرم كن سیلیكونی
سفیدبرفی
ضداب
تست ها
ضمائم


پروژه‌های مرتبط :
بازگشت به ابتدای صفحه